Elekt + Prismatch Strøm

Som medlem av Prismatch Strøm er det enkelt å få kontroll strømkostnadene!

Prøv fakturaroboten og sjekk om du betaler for mye for strømmen i dag.

Sjekk om du kan spare! ...eller bli kunde nå

Vurderer du å bytte?

Få strøm til spotpris + 1 øre/kWh


Du betaler det samme som vi kjøper inn strømmen for, time for time fra strømbørsen Nord Pool, pluss 1 øre påslag. 12 måneder prisgaranti. Etterskuddsvis fakturering.

Vi tjener ikke penger på strømforbruket ditt

Du betaler det samme som vi kjøper inn strømmen for fra Nord Pool pluss 1 øre/kWh (som dekker elsertifikater).

0,- i fast månedsbeløp

Uten fastbeløp. Uten binding. Uten skjulte kostnader. Du betaler kun spotpris + 1 øre / kWh.

Det er null stress å bytte

Vi sier opp din eksisterende avtale, og du kan lene deg tilbake i godstolen mens vi fikser alt for deg.

Har du en god eller dårlig avtale i dag?

Kontroller din avtale - det er veldig enkelt og går fort Dersom du gir oss tilgang til dine timesverdier via Elhub får du en helt nøyaktig besparelse!

1) Vi henter strømregningen

Når du logger deg inn med Vipps, finner vi din siste strømregning. Deretter analyserer vi de ulike postene i fakturaen din.

2) Sammenligning

Det du har betalt blir sammenlignet med innkjøpsprisen for strøm for den måneden (spotpris fra Nord Pool).

3) Beregning

Fakturaroboten beregner hvor mye du har betalt utover innkjøpsprisen fra Nord Pool - og du får svar på om du burde foreta deg noe

Lurer du på hvordan det fungerger?

 • Hvorfor må jeg logge inn med Vipps?+

  Vi bruker Vipps logg inn for å finne ut om du er den du begir deg for å være. Dette er for at vi trygt og sikkert kan hente riktig informasjon om deg.

 • Hvordan kontrollerer vi strømavtalen din?+
  1. Når du logger deg inn med Vipps, finner vi dine siste strømregninger. Deretter analyserer vi de ulike postene i fakturaen din.
  2. Det du har betalt blir sammenlignet med innkjøpsprisen for strøm for den måneden (spotpris fra Nord Pool + 1 øre/kWh).
  3. Det du har betalt utover innkjøpsprisen er det du har betalt for mye. Dette inkluderer også tilleggsprodukter.


  Siden vi ikke vet når du har brukt strøm i løpet av døgnet, vil du bli presentert med et estimat. Ved at du gir oss tilgang til dine forbruksdata time for time (når du får presentert estimatet får du mulighet til å gå oss tilgang til målerverdier via Elhub), så kan vi regne helt presist hvor mye du har betalt over eller under spotpris.

 • Hvor får dere mine forbruksdata fra?+

  Vi får de fra Elhub - som er den offisielle måleverdidatabasen i Norge. Elhub eies av Statnett som den statlige nettoperatøren.

 • Hva menes med “nøyaktig beregning”?+

  Siden vi ikke vet når du har brukt strøm i døgnet, så kan vi ikke regne ut om hvor mye du har betalt over eller under spotpris helt presist uten å ha ditt forbruk time for time. Ved at du gir oss tilgang til dine forbruksdata time for time, så kan vi regne helt presist hvor mye du kunne ha spart ved å bytte til Elekt.

 • Hvordan gir jeg tilgang til mine forbruksdata for en nøyaktig beregning?+
 • Hva er usikkerheten i beregningen?+

  Siden spotprisen endrer seg fra time for time og vi ikke vet når på døgnet du har brukt strøm - kan vi ikke regne ut en helt nøyaktig hvor mye du har betalt over eller under spotprisen. Dersom du gir oss tilgang til dine forbruksdata klarer vi å knytte forbruket ditt og strømprisene sammen. Da kan vi regne ut hvor mye du har betalt sammenlignet med spotprisen for strøm - helt nøyaktig.

 • Hva er mulige feilkilder?+

  Vi baserer våre beregninger på forbruksdata som din netteier sender inn for din måler. Én mulig feilkilde i beregningen kan være at netteieren sender unøyaktige tall. Elhub har et datakvalitetskrav på 98%, så dette skal ikke utgjøre en stor feilkilde.

  Siden vår fakturarobot leser alle typer strømfakturaer som finnes der ute, så kan endringer i fakturaoppsett eller nye fakturaformater føre til mulig feilavlesning.

 • Hvordan fjerner jeg tilgangen til mine forbruksdata?+

Så enkelt er det å bytte

🤝 Logg inn med Vipps Akseptér avtalen 👊 Ferdig!

Prøv Elekt i dag!

"Sammen om en enklere og sunnere strømbransje!"


"Elekt har en meget god avtale vi kan anbefale fordi:

 • De er underlagt Riktig Strømhandel.
 • De har 12 måneder prisgaranti.
 • Mange fornøyde medlemmer."

- Mathias Nilsson, Prismatch Strøm og Strømkrigerne

Sjekk om du kan spare penger på strøm!

Fortsatt ikke overbevist?

Se hva andre medlemmer av Prismatch Strøm våre mener!👇

Elekt er rangert som nummer 1 av 106 strømselskaper basert på erfaringer på bytt.no.

Elekt topper listen over best omtalte strømselskap! Elekt er rangert som nummer 1 av 106 strømselskaper, med utmerket score (4,7 av 5 mulige stjerner)!

Bytt.no, november 2022

Riktig Strømhandel

Vi i Elekt har forpliktet oss til å etterleve de 10 bud for Riktig Strømhandel for å sikre en sunnere strømbransje for kundene. Formålet med at vi har signert denne avtalen er å gjøre strømbransjen til det bedre for forbrukerne.

Vi drømmer om en strømbransje som er 100% transparent, uten pågående selgere og regninger man forstår.

De 10 bud for Riktig Strømhandel vil bidra til at avtalen i bransjen blir enklere å forstå , fjerne lureri, lokketilbud og upopulære salgskanaler som telefon og dørsalg.

En ordning for folket – av folket, utarbeidet av Besparelse AS som blant annet administrerer prismatchstrom.no og Facebook-gruppen Prismatch Strøm.

Hva er de 10 budene?

 • ...bud nummer 1+

  Elekt skal garantere pris (påslag per kWh og fastbeløp) på strømleveranse i minst 12 mnd. Dersom pris endres etter 12 mnd skal kundene få et tydelig varsel per epost eller SMS.

 • ...bud nummer 2+

  Elekt skal ikke tilby mer enn èn spotprisavtale. Dette for å gjøre det enkelt og oversiktlig for kunder å ta kvalifiserte valg.

 • ...bud nummer 3+

  Elekt har ikke lov til å tilby variabelavtaler.

 • ...bud nummer 4+

  Elekt skal presentere sine tilleggsprodukter i Elekt+ på en måte som gjør at kostnad for kunden inkludert offentlige avgifter kommer tydelig frem.

 • ...bud nummer 5+

  Elekt skal ikke aktivt ringe kunder til winback formål. Elekt kan per telefon foreta stikkprøver av kunder under opphør for å kartlegge churnårsak for læringsformål.

 • ...bud nummer 6+

  Elekt skal ikke selge inn sitt produkt via telefon.

 • ...bud nummer 7+

  Elekt skal ikke oppsøke personer på dørsalg.

 • ...bud nummer 8+

  Elekt skal ikke registrere nye kunder uten ettertrykkelig skriftlig aksept fra kunde.

 • ...bud nummer 9+

  Elekt skal utøve beste praksis når det kommer til markedsføring og kommunikasjon, og holde seg godt innenfor gjeldende lovverk.

 • ...bud nummer 10+

  Elekt og dets ansatte skal være gode ambassadører for kraftbransjen. Dette innebærer å hjelpe nordmenn til å forstå kraftmarkedet, formidle kunnskap og informasjon på en ærlig og upartisk måte, samt etterstrebe å forbedre bransjens navn og rykte.

  Les mer om Riktig Strømhandel på https://prismatchstrom.no/riktig-stromhandel/

  Vi håper også flere strømselskaper vil følge etter oss og forplikte seg til de 10 bud for Riktig Strømhandel.