Vi tar din sikkerhet og ditt personvern på alvor.

1. Oppsummering

Når du blir kunde av tjenesten, logger inn på Min side, kontakter kundeservice, eller samtykker til at vi analyserer dine fakturaer, så samtykker du til vår cookie-policy og at vi behandler personopplysninger om deg. Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Behandlingen av dine personopplysninger skjer i samsvar med personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR). Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, formålet med behandlingen og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysninger.

Vi vil alltid informere deg hvis det skulle komme større endringer i vår personvernerklæring (forutsatt at riktige kontaktopplysninger er registrert).

Hvis du lurer på personvern generelt, så kan du besøke Datatilsynets sider.

2. Informasjon om behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er Elekt AS (org.nr 920766854). Dersom du har spørsmål til vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på epost:

hei@elekt.no eller personvernombud@elekt.no

Postadresse: Postboks 8877 Bakklandet, 7454 Trondheim

3. Dette bruker vi personopplysninger til

For å levere våre tjenester og kommunisere med deg i denne forbindelse

Vi bruker først og fremst personopplysninger for å levere tjenester knyttet til avtalen du har med oss, eksempelvis for å gjennomføre et strømbytte på dine vegne, utstede faktura til deg og kommunisere med deg i forbindelse med din bruk av Elekt sine tjenester. Elekt logger også dine aktiviteter inne på våre tjenester for at vår kundeservice kan hjelpe deg på en god måte. Ved bruk av Elekt-app behandler vi personopplysninger som du selv har oppgitt eller dem vi har innhentet med ditt samtykke samt de opplysninger som genereres ved bruk, til å videreutvikle eller forbedre vår app.

Personopplysningene vi behandler er fødselsnummer, navn, kontaktinformasjon (adresse, e-post, telefonnummer), samt informasjon om strømanlegg som er tilknyttet deg. Eksempler på dette er informasjon om målepunkt-ID, data om ditt strømforbruk og KID-nummer fra strømrelaterte fakturaer. Skulle vi ikke klare å analysere din faktura når du benytter tjenesten vil vi kontakte deg via epost, SMS eller app så snart resultatet fra analysen er klar.

Behandlingen av personopplysninger til dette formålet har grunnlag i GDPR art. 6 (1) b).

For å innhente kredittopplysninger om deg

I forbindelse med inngåelse av strømavtale med oss kan vi innhente kredittopplysninger om deg gjennom et kredittopplysningsbyrå.

Personopplysningene vi behandler er fødselsnummer, navn, kontaktinformasjon og opplysninger om din kredittvurdering. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er en interesseavveining hvor vi vektlegger vårt behov for informasjon om din betalingsevne (GDPR art. 6 (1) f)).

For å beregne hva du kan spare på å bytte strømavtale

Vi behandler dine personopplysninger når du ber oss om å beregne hva du kan spare på å bytte strømavtale. Personopplysningene som behandles er:

  • opplysninger om deg og ditt/dine målepunkt/målepunkter, eller målepunkter som du har fakturaer for, fra Elhub (den offentlige måleverdidatabasen i Norge). Dette er informasjon enten om målepunktet (eier av målepunktet, estimert årlig forbruk, osv.) eller målepunktets/målepunktenes lokasjon (adresse, prisområde, osv.).
  • eFakturaer fra din strømleverandør som er gjort tilgjengelig for deg i nettbank/mobilbank eller betalingsforetak. Vi har mulighet til å hente dine strømfakturaer 16 måneder tilbake i tid, men vi henter ikke mer enn det vi må for å kunne beregne din besparelse. Vi henter kun fakturaer som er gjort tilgjengelig for deg i bank og/eller betalingsforetak fra fakturautstedere som 1) har registrert næringskode knyttet til handel, produksjon eller distribusjon av strøm, 2) har konsesjon for omsetning av elektrisk kraft eller 3) tar betalt for strøm og/eller nettleie.

Du kan også be om å bli varslet ved en fremtidig besparelse.

Behandlingen av personopplysninger til dette formålet har grunnlag i ditt samtykke (GDPR art. 6 (1) a)).

Bruk av cookies/informasjonskapsler

Vi bruker cookies/informasjonskapsler på våre nettsider for bla. å optimalisere brukeropplevelsen og for å kunne tilby en god tjeneste tilpasset dine behov. Du kan lese mer om dette i vår cookie-erklæring.

4. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Elekt AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

  • CGI Norge AS (avregning)
  • Kredinor AS (innfordring)
  • Kundo AB

5. Samtykker og tilbaketrekking av samtykke

Samtykke er behandlingsgrunnlag når du gir oss lov til å innhente opplysninger om deg og ditt strømforhold slik at vi kan analysere informasjon om dine vilkår på strøm og opplyse om hvor mye du betaler. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke eller fullmakter du har gitt oss. Du kan administrere dine samtykker og fullmakter via Elekts kundegrensesnitt.

6. Informasjonssikkerhet

Vi sørger for at lagring og sikring av personopplysninger gjøres i henhold til gjeldende lover og regler. Dette innebærer at vi har rutiner som sikrer at personopplysningene behandles på en måte som sikrer deres konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

  • All informasjon som går mellom tjenester, og som blir lagret, er kryptert.
  • Sikkerhetstester gjennomføres ved hjelp av eksterne, uavhengige sikkerhetseksperter.
  • Våre ansatte får opplæring i informasjonssikkerhet.

7. Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettsider.

For å ta i bruk dine rettigheter, kan du kontakte kundeservice. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og behandle den senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du har rett til å klage hvis du mener at vi ikke behandler dine personopplysninger på den måten regelverket krever. Kontakt vår kundeservice eller send inn en klage til Datatilsynet.

8. Lagringstid

Elekt AS lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen. Dette innebærer at vi lagrer personopplysningene så lenge du er kunde hos oss eller benytter våre tjenester. Personopplysninger som behandles på bakgrunn av samtykke behandles så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen, eller til du trekker ditt samtykke.

Vi vil ikke lagre personopplysningene dine utover dette, med mindre vi har et annet rettslig grunnlag for fortsatt behandling. Eksempler på dette er:

  • Fakturaer som inneholder personopplysninger bilagsføres og oppbevares i fem år i henhold til bokføringsloven § 13.
  • Ved tvist med kunder, for eksempel om oppgjør, vil vi beholde personopplysninger så lenge det er nødvendig for å løse tvisten, i henhold til GDPR artikkel 17.

Versjon 1.3 (24. september 2021)