Personvernerklæring

Vi tar din sikkerhet og personvern på alvor.


Erklæringen består av flere deler:

 1. Innledning
 2. Elekt sin behandling av personopplysninger
 3. Generell bruk av app
 4. Levering av strøm
 5. Kredittsjekk og inkasso
 6. Tjenester
 7. Nyhetsbrev og interesselister
 8. Annen elektrisk kommunikasjon
 9. Markedsføring
 10. Kundeservice i sosiale medier
 11. Familiedeling
 12. Oversikt over databehandlere og behandlingsansvarlige
 13. Dine rettigheter
 14. Lagringstid


Nederst i dokumentet finner du også vår:

 1. Cookie-erklæring


Innledning

Når du benytter Elekt sine tjenester, besøker nettsiden eller bruker en av Elekt sine apper, bekrefter du at du er kjent med vår personvernerklæring og at vi behandler personopplysninger om deg. Denne erklæringen regulerer hvordan vi behandler dine personopplysninger og vi oppgir formålet med behandlingen. I erklæringen kan du også se hvem dine personopplysninger deles med. Med «behandling» menes all form for innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering (eller en kombinasjon av disse) av personopplysninger. Vi behandler alle personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR).

Hvis du har spørsmål til denne personvernerklæringen, kan du ta kontakt på epost til personvernombud@elekt.no eller på hei@elekt.no. Har du spørsmål rundt personvern generelt kan du besøke Datatilsynets nettsider.


Elekt sin behandling av personopplysninger

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med:

 • Appene våre, herunder brukeratferd og identifisering av bruker.
 • Registrering av kunder, samt oppstart, gjennomføring og avslutning av kundeforhold.
 • Leveranse av tjenester (se spesifisering under).
 • Kredittsjekk og inkasso.
 • Nyhetsbrev og interesselister.
 • Kommunikasjon.
 • Markedsføring.
 • Inn- og utgående kundebehandling herunder klagesaker, feilsøking eller veiledning.
 • Analyse av brukeratferd, logging og føring av statistikk (se vår Cookie-erklæring for nærmere informasjon).

Vi samler inn personopplysningene enten direkte fra deg ifm. for eksempel registrering for en av våre tjenester, eller så samler vi de inn fra tredjeparter. Slike tredjeparter kan for eksempel være Folkeregisteret, så fremt vi leverer en tjeneste til deg som gir oss lov til å uthente slik informasjon. Nedenfor har vi beskrevet nærmere hvilke personopplysninger vi behandler samt hvorfor og hvordan vi gjør det for de enkelte tjenestene.


Generell bruk av app

Brukeratferd

Vi logger din brukeratferd i appene våre for å kunne utvikle tjenester som er tilpasset kundestyrte behov. I noen tilfeller vil vi spore atferd på tvers av apper, men da vil vi innhente særskilt samtykke fra deg i forkant. Ut over dette logger vi din alder, kjønn, geografiske lokalisering og bruksmønster. Det rettslige grunnlaget vi har for behandlingen er enten samtykke, eller vår berettigede interesse i å tilby kundetilpassede tjenester.

Opprette bruker

For å opprette bruker behandler vi dine personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og fødselsnummer. Opplysningene benyttes for å opprette bruker og autentisere deg. Opplysningene samles inn ved at du benytter eksempelvis «Vipps Logg Inn» for å vise og bekrefte hvem du er. Årsaken til at vi trenger denne informasjonen er at vi skal å kunne opprette bruker, samt skille mellom ulike kunder og for å kunne kommunisere med dem. Vårt rettslige grunnlag for behandlingen er å oppfylle en avtale.

Levering av strøm

Hvis du bestiller strøm fra Elekt vil vi behandle navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsnummer, målepunkt-ID/målernummer, målepunktsadresse og forbruksdata. I tillegg vil vi behandle betalingsinformasjon i form av kontonummer. Vårt rettslige grunnlag for behandlingen er avtale.

Hvis du velger å benytte deg av såkalt «leverandørbytte» vil vi utveksle ditt fødselsnummer med Elhub (Statnett sin datahub). Dette er påkrevd fra Elhub.

I tillegg vil vi overføre personopplysninger til vår samarbeidspartner for kundeinformasjonssystem (CGI Norge AS), fakturering og innfordring. Slik overføring er nødvendig for å kunne levere strøm og ta betalt for dette.

Kredittsjekk og inkasso

Vi vil i forbindelse med inngåelse av strømavtaler kunne utføre kredittsjekk for å sikre at våre kunder er kredittverdige. I tilfeller av betalingsmislighold vil vi også benytte oss av eksterne selskaper for inkasso. For å gjennomføre disse aktivitetene benytter vi oss av leverandører som Creditsafe, Compello og Kredinor. Vårt rettslige grunnlag for behandlingen er vår berettigede interesse i å sikre at våre kunder er kredittverdige og å innkreve betaling.

Tjenester

Detaljert oversikt over strømforbruk

Når du bruker vår tjeneste for detaljert oversikt over strømforbruk vil vi i tillegg til informasjonen som er nødvendig for å opprette bruker, samle inn informasjon om din husstands målepunkt-ID/målernummer, målepunktadresse og forbruksdata.

Vår underleverandør på detaljert oversikt over strømforbruk er selskapet Eliq AB. Når du benytter deg av denne tjenesten, må du oppgi personopplysninger knyttet til din husstand. I tillegg overfører vi informasjon om lokalisering av dine strømmålere til Eliq for at de skal kunne foreta en analyse av strømforbruket med bakgrunn i områdets temperatur- og værforhold.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er avtale.

Fakturasjekk

Når du ber oss om å gjennomføre en fakturasjekk ved å benytte vår tjeneste for fakturasjekk, benytter vi ditt fødselsnummer til å hente ut informasjon fra eFaktura. Der får vi tilgang til strømrelaterte fakturaer inntil 16 måneder tilbake i tid. Når vi uthenter fakturaer vil disse inneholde personopplysninger knyttet til din strøm- eller nettleieavtale avhengig av hva som står oppført på fakturaen.

For å holde deg orientert om analyseresultater vil vi benytte varsling i app, epost eller SMS.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er avtale.


Nyhetsbrev og interesselister

For markedsføring og informasjonsformål sender vi ut nyhetsbrev og fører interesselister. Vi innhenter alltid ditt samtykke før du blir satt på liste for mottak av nyhetsbrev og/eller interesseliste. Formålet er å kunne kommunisere med kunder om nyheter som angår Elekt eller ved promotering av nye produkter/tjenester/tilbud. Ved slikt samtykke vil vi behandle navn, adresse, epost og telefonnummer. Du vil forbli på slike lister til du selv aktivt velger å trekke tilbake samtykket. Du kan trekke tilbake ditt samtykke til enhver tid.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er samtykke.

Annen elektronisk kommunikasjon

Vi behandler dine personopplysninger som navn, e-post, telefonnummer for å sende ut informasjon og kommunisere med deg vedrørende de av våre tjenester du benytter deg av.

Når informasjonen er viktig for avtaleforholdet er vårt rettslige grunnlag for behandlingen avtale.

Markedsføring

Vi behandler personopplysninger for å kunne markedsføre, bygge personprofiler og gjennomføre produkt- og kundeanalyser. Vi gjør dette for å kunne tilby deg mest mulig relevante og tilpassede tjenester og tilbud. Vi bruker personopplysninger for å kunne gi deg informasjon, rådgivning og markedsføre våre produkter og tjenester. For at budskapene våre skal være relevante for deg benytter vi oss av profilering og segmentering.

Hvis du har et eksisterende kundeforhold, behandler vi personopplysningene dine på grunnlag av vår berettigede interesse i å gi deg informasjon og tilbud. Hvis du ikke har et eksisterende kundeforhold, ber vi om samtykke til slik markedsføring.

Kundeservice i sosiale medier

Vi svarer på generelle spørsmål fra kundene våre i flere sosiale medier. Vi behandler i den forbindelse ditt navn og annen informasjon som fremkommer i forbindelse med din henvendelse. Du må aldri oppgi personlig informasjon når du kontakter oss i disse kanalene. Vi tar personvern på alvor, og sletter innlegg som inneholder personlig informasjon, som for eksempel personnummer eller målepunktsnummer. Hvis du ønsker personlig rådgivning, kan du heller benytte en sikker kanal, som for eksempel telefon, mail eller chat.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse i å kunne tilby en god kundeopplevelse og svare på henvendelser fra våre kunder.

Vi minner om at alt du gjør på de ulike sosiale mediene registreres av de ulike nettstedene, og kan brukes til å tilpasse din brukeropplevelse, se punktet «Markedsføring».

Deling av tilgang til andre personer

Hvis du gir andre personer tilgang til dine strømmålere, vil Elekt dele personopplysninger med disse personene. Det er imidlertid ditt ansvar å sikre at du ikke deler informasjon med andre enn de du ønsker skal få innsikt i ditt strømforbruk. Personopplysninger vi deler er ditt navn, epostadresse, telefonnummer, målernummer/målepunkt-ID, målepunktsadresse samt detaljert oversikt over ditt strømforbruk.

Tilgangen opprettholdes helt til du selv trekker denne tilbake.

Oversikt over databehandlere og andre behandlingsansvarlige vi overfører personopplysninger til

Vi overfører ikke personopplysninger til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik overføring. I tabellen under er det oppgitt hvilke selskaper vi overfører personopplysninger til, hvilke opplysninger som blir behandlet samt hva formålet med behandlingen er.

DatabehandlerType personopplysningerFormål med behandlingen
CGI Norge AS og Compello ASNavn, adresse, epostadresse, SMS, fødselsnummer, målernummer/målepunkt-ID, målepunktadresse, strømforbruk, konto- og KID-nummer.Kundebehandling relatert til strømleveranse.
Kundo ABNavn, adresse, epostadresse, SMS.Kundeservice.
Mailgun TechnologiesEpostadresse.Nyhetsbrev og kundekontakt.
Creditsafe ASNavn, adresse og fødselsnummer.Kredittvurdering.

For å ivareta informasjonssikkerheten i behandlingen av personopplysninger søker vi å ha databehandleravtaler som regulerer forholdet mellom oss som behandlingsansvarlig og databehandleren (leverandøren). Dette for å sikre at opplysningene håndteres i tråd personvernlovgivningen.

Enkelte av selskapene vi overfører opplysninger til er selvstendige behandlingsansvarlige, ettersom de er underlagt særskilt regelverk som regulerer hvordan opplysningene skal behandles. Disse er oppgitt i tabellen nedenfor:

BehandlingsansvarligType personopplysningerFormål med behandlingen
Kredinor SANavn, adresse, epostadresse, SMS, fødselsnummer, konto- og KID-nummer.Innfordring av krav relatert til strømleveranse.


Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter, eller for å trekke tilbake ditt samtykke til at vi kan behandle dine personopplysninger, kan du kontakte kundeservice på hei@elekt.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og behandle den senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du har rett til å klage hvis du mener at vi ikke behandler dine personopplysninger på den måten regelverket krever. Kontakt vår kundeservice eller send inn en klage til Datatilsynet.


Lagringstid

Elekt AS lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen. Dette innebærer at vi lagrer personopplysningene så lenge du er kunde hos oss eller benytter våre tjenester. Personopplysninger som behandles på bakgrunn av samtykke behandles så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen, eller til du trekker ditt samtykke.

Vi vil ikke lagre personopplysningene dine utover dette, med mindre vi har et annet rettslig grunnlag for fortsatt behandling. Eksempler på dette er:

 • Fakturaer som inneholder personopplysninger bilagsføres og oppbevares i fem år i henhold til bokføringsloven § 13.
 • Ved tvist med kunder, for eksempel om oppgjør, vil vi beholde personopplysninger så lenge det er nødvendig for å løse tvisten, basert på vår berettigede interesse.


Cookie-erklæring

Informasjonskapsler

Elekt benytter informasjonskapsler (cookies) på sin nettside og app. Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettleseren lagrer på enheten du bruker. Eksempler på enhet er din PC eller mobiltelefon.

Informasjonskapslene anvendes for å gi deg tilgang til våre tjenester, tilpasse våre nettsider og apper til din bruk, samt til innsamling av statistikk. I tillegg benyttes de for å kunne tilby deg personlig tilpasset innhold og annonser. Informasjonskapslene er ment å bidra til å skape en brukeropplevelse tilpasset kundenes behov. Noen informasjonskapsler er nødvendige for at nettsiden skal fungere og kan ikke velges bort. Andre informasjonskapsler er frivillige og bruken av disse er basert på ditt samtykke. Dersom du ikke godtar informasjonskapsler som er frivillige kan du fortsatt benytte deg av tjenestene våre, men funksjonaliteten kan være begrenset.

Bruk av informasjonskapsler og analyse-verktøy

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne bruke analyse-/annonse-verktøy fra Google, Firebase, Facebook, Hotjar og LinkedIn.

Google Analytics, Google Ads, Google Optimize og Hotjar gjør det mulig for oss å tilpasse tjenesten, blant annet gjennom annonsering og endringer på nettsiden, basert på din bruk av nettside/app eller informasjon som innhentes fra disse. Vår bruk av disse tjenestene avhenger av ditt samtykke.

For Google Analytics har vi ekskludert din IP-adresse. Facebook-piksler anvender vi for å tilby tilpasset innhold og annonser via Facebook. Bruk av Facebook-piksler avhenger også av at du gir samtykke til bruk av slik informasjon.

Hensikten med bruk av informasjonskapsler og analyse-/markedsføringstjenester er å:

 • Sikre at nettsiden/app teknisk innehar nødvendig funksjonalitet slik at den fungerer for kunden.
 • Gi kundene en god brukertilpasning. Det betyr blant annet at nettsiden «husker» at kunden har vært innom før.
 • Analysere brukeratferd for å få bedre forståelse av hva kundene er opptatt av eller hvilket innhold som er vanskelig å forstå.
 • Bedrive markedsføring av våre tjenester gjennom samarbeidspartnere eller på andre plattformer kunder besøker.

Du kan lese mer om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter her: https://elekt.no/cookies

Administrering av informasjonskapsler
Du kan selv administrere hvilke informasjonskapsler som lagres i din nettleser. For nærmere informasjon om hvordan du gjør dette, se www.nettvett.no .

Dersom du har spørsmål til vår bruk av informasjonskapsler, kontakt oss på hei@elekt.no.


Oppdatert 25. oktober 2022.