Personvernerklæring

Sist oppdatert: 27.04.2023

Innledning

Vi i Elekt tar ditt personvern på alvor. Her finner du informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og oppgir formålet med behandlingen. I erklæringen kan du også se hvem dine personopplysninger deles med. Med «behandling» menes all form for innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering (eller en kombinasjon av disse) av personopplysninger. Vi behandler alle personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR).

Når du benytter Elekt sine tjenester, besøker nettsiden eller bruker en av Elekt sine apper, bekrefter du at du er kjent med vår personvernerklæring og at vi behandler personopplysninger om deg.


1.0 Behandlingsansvarlig

Elekt AS

Org. nr.: 920 766 854

Vestre Kanalkai 24

7010 Trondheim

personvernombud@elekt.no


2.0 Behandling av personopplysninger

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med:

 • Appene våre, herunder brukeratferd og identifisering av bruker.
 • Registrering av kunder, samt oppstart, gjennomføring og avslutning av kundeforhold.
 • Leveranse av tjenester (se spesifisering i punkt 3 under).
 • Nyhetsbrev og interesselister.
 • Kommunikasjon og markedsføring.
 • Inn- og utgående kundesupport.
 • Analyse av brukeratferd, logging og føring av statistikk (se vår Cookie-erklæring for nærmere informasjon).

Vi samler inn personopplysningene enten direkte fra deg ifm. for eksempel registrering for en av våre tjenester, eller så samler vi de inn fra tredjeparter. Slike tredjeparter kan for eksempel være Elhub, så fremt vi leverer en tjeneste til deg som gir oss lov til å uthente slik informasjon. Nedenfor har vi beskrevet nærmere hvilke personopplysninger vi behandler samt hvorfor og hvordan vi gjør det for de enkelte tjenestene.


3.0 Generell Informasjon om personopplysninger vi behandler for å levere tjenestene våre

Når du bruker Elekt sine tjenester, samler vi inn personopplysninger om deg som hjelper oss å identifisere deg som bruker. Dette omfatter blant annet enhetsidentifikatorer, som gir oss informasjon om hvilken enhet du benytter når du bruker våre tjenester.

For å øke brukeropplevelsen din og øke relevansen på tips, råd og markedsføring vil vi også etterspørre samtykke for å gi deg informasjon tilpasset deg. Vi kan også behandle slik informasjon basert på en såkalt berettiget interesse. Les mer om dette i avsnittene under.

Når du fortsetter å benytte Elekt sine tjenester har du mulighet til å laste opp mer informasjon om deg selv og registrere deg som bruker. Informasjonen som samles inn, avhenger av hvilke tjenester du benytter. Dette kan være strømdata, navn, målepunkts-ID med mer. I slike tilfeller vil vi gi deg informasjon om når data samles inn.

Den nærmere beskrivelsen av behandlingen av personopplysninger, formål og rettslig grunnlag for innsamling av informasjon i forbindelse med våre tjenester følger nedenfor.


3.1 Registrere brukerprofil

Dersom du velger å registrere deg som bruker i en av våre tjenester oppretter vi en profil som samler informasjonen din på en plass, noe som gjør at du kan logge inn på tvers av enheter og få tilgang til all informasjonen vi har registrert om deg.

For å opprette en brukerprofil behandler vi personopplysningene du oppgir ved registrering. Informasjonen samles via en av autentiseringsløsningene vi benytter for å vite at du er deg (registrering med «Google logg inn», «Apple ID», Vipps eller BankID). I tilknytning til brukerprofilen behandler vi informasjon som fornavn, etternavn, telefonnummer, fødselsnummer, e-post, adresse, bilde (dersom du har lagt inn dette), KundeID fra iOS/Google, Device ID.

Behandlingen av personopplysninger nevnt i dette punktet er basert på at det er nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg om å levere den aktuelle tjenesten du oppretter en brukerprofil for og har grunnlag i GDPR artikkel 6 (1)(b).


3.2 Bruk av strømdata

Ved bruk av våre tjenester har man mulighet til å dele sine strømdata via Elhub (målernummer, målepunkts-ID, målepunktadresse, strømforbruk time for time) eller via en sanntidsmåler, også kalt HAN-port (strømforbruk i sanntid og siste time, spenningsnivå og overskuddskraft).

Vi behandler denne dataen for å visualisere tjenester relatert til innsikt i strømforbruk, nettleie og strømkostnader. I tillegg har vi mulighet til å gi deg tips og råd basert på denne informasjonen, dette inkluderer også anbefalinger til strømavtale og varslinger ved mistanke om feil i fakturering fra din strømleverandør.

For å hente ut informasjon fra Elhub må vi både ha en avtale med deg og du må ha delt informasjonen med oss via Elhub. Behandlingen er nødvendig for å gjennomføre en avtale og har grunnlag i GDPR artikkel 6 (1)(b).

Enkelte funksjonaliteter, som anbefalinger til strømavtale, vil skje i kombinasjon med fakturainformasjon samlet inn separat med ditt samtykke. Denne behandlingen har grunnlag i GDPR artikkel 6 (1)(a) og du kan når som helst trekke tilbake samtykket.

Når du bruker vår tjeneste for detaljert oversikt over hva som bruker strøm i hjemmet ditt vil vi i tillegg samle inn informasjon om din husstand for å øke kvaliteten på disse analysene. Dette kan være informasjon om f.eks. størrelse på bolig, antall medlemmer i husstanden, byggeår og lignende. Vår underleverandør på detaljert oversikt over strømforbruk er selskapet Eliq AB. For å foreta en analyse av strømforbruket med bakgrunn i områdets temperatur- og værforhold deler vi i tillegg informasjon om lokalisering av dine strømmålere til Eliq.

Informasjon om dine strømdata lagres til din brukerprofil dersom du har opprettet dette.

Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne levere best mulig analyse til deg, og er basert på vår berettigede interesse i å tilby gode tjenester. Behandlingen har grunnlag i GDPR artikkel 6 (1)(f).


3.3 Analyse av din strømavtale og visning av faktura i app

Når du ber oss om å gjennomføre en analyse av din strømavtale ved å benytte vår tjeneste for fakturasjekk, benytter vi ditt fødselsnummer til å hente ut informasjon fra eFaktura-plattformen. Dette skjer etter du har autentisert deg ved hjelp av Vipps eller BankID. Via eFaktura-plattformen får vi tilgang til strømrelaterte fakturaer inntil 16 måneder tilbake i tid. Når vi henter ut fakturaer vil disse inneholde personopplysninger knyttet til din strøm- eller nettleieavtale avhengig av hva som står oppført på fakturaen. I sammenheng med autentiseringen behandler vi også annen informasjon om deg som person (fornavn, etternavn, e-post, adresse og enhetsidentifikatorer som forteller oss om hvilken enhet du er på).

For å holde deg orientert om analyseresultater vil vi benytte varsling i app, epost eller SMS.

Elekt AS har konsesjon som betalingsforetak fra Finanstilsynet, noe som betyr at vi er underlagt høy grad av sikkerhet i sammenheng med innhenting av denne typen opplysninger. Vi vil alltid etterspørre samtykke fra deg før innhentingen skjer.

Dersom du ønsker at vi skal vise dine strøm- og nettleiefakturaer i appen benytter vi samme metode som ved analyse av strømfaktura.

Behandlingen er basert på ditt samtykke etter GDPR artikkel 6 (1)(a).


3.4 Familiedeling

Hvis du gir andre personer tilgang til dine strømmålere i appen, vil Elekt dele personopplysninger med disse personene. Det er imidlertid ditt ansvar å sikre at du ikke deler informasjon med andre enn de du ønsker skal få innsikt i ditt strømforbruk. Personopplysninger vi deler er ditt navn, epostadresse, telefonnummer, målernummer/målepunkt-ID, målepunktsadresse, samt detaljert oversikt over ditt strømforbruk, strøm- og nettleiefaktura.

Tilgangen opprettholdes helt til du selv trekker denne tilbake. Behandlingen er basert på ditt samtykke etter GDPR artikkel 6 (1)(a).


3.5 Varslingstjenester i appen

Dersom du aktiverer varslinger om f.eks. strømpriser i appen vil vi benytte enhetsidentifikatorer for å sende riktig varsel til riktig enhet. Dersom du har lagt til lokasjoner i appen, enten manuelt eller dette er innhentet i sammenheng med at du har benyttet en av våre andre tjenester (f.eks. analyse av din strømavtale) vil vi også kunne behandle din adresse for å sende deg varsel for relevante prisområder.

Du kan selv velge å skru av og på varslinger i app-innstillingene dine. Behandlingen er basert på ditt samtykke etter GDPR artikkel 6 (1)(a).


3.6 Oppgradering til Elekt+ eller kjøp i Elekt Shop

Dersom du har valgt å oppgradere til Elekt+ abonnement gjennom såkalt «in-app purchase» via Google Play eller App Store vil vi behandle informasjon om din valgte betalingsmetode.

Om du kjøper noe i Elekt Shop vil vi behandle personopplysninger om deg i sammenheng med levering av produktene (navn, adresse og lignende) i tillegg til å behandle informasjon om din valgte betalingsmåte.


Behandlingen er nødvendig for å gjennomføre avtalen om kjøp og har grunnlag i GDPR artikkel 6 (1)(b).


3.7 Tilbakemeldinger i appen

Dersom du velger å gi oss en tilbakemelding i appen benytter vi enhetsidentifikatorer for å få kunne svare deg opp via en notifikasjon. I den sammenheng innhenter vi også informasjon om hvilken type enhet du benytter når du gir oss en tilbakemelding. Dette kan for eksempel være operativsystem, type telefon, hvilken versjon du har av appen og lignende informasjon som kan hjelpe oss å avdekke eventuelle feil raskere.

I tilfeller der du fyller inn din kontaktinformasjon i de valgfrie feltene for tilbakemeldinger (som navn og e-postadresse) vil informasjonen kun bli brukt til å kontakte deg og forbedre tjenestene våre. Vi vil aldri bruke slik informasjon til andre formål, som for å markedsføre produktene våre videre, eller for å avsløre din personlige informasjon til en tredjepart for kommersielle gevinster.

Behandlingen er basert på vår berettigede interesse etter GDPR artikkel 6 (1)(f). Vår berettigede interesse er å kunne tilby god kundeservice i forbindelse med svar på henvendelser.


4.0 Generell informasjon om personopplysninger som behandles for å forbedre brukeropplevelser

Vi behandler personopplysninger om deg som beskrevet i avsnitt 4.1, 4.2 og 4.3 for å hjelpe oss å forstå hvordan tjenestene våre brukes og for å forbedre brukeropplevelsen.

I den sammenhengen samler vi for eksempel inn informasjon om hvor ofte du benytter ulike tjenester, varighet av bruk, app-krasjer, hvilke annonser du klikker på og hvilken funksjonalitet du har benyttet.

Vi samler også inn informasjon om enheten(e) du benytter for å få tilgang til tjenestene våre. Dette kan være maskinvare- og programvareinformasjon, IP-adresse, enhets-ID, enhetsspesifikke- og appinnstillinger (f.eks. språk, tidssone, nettlesertype, varslingsinnstillinger), type bruker (betalende/gratis) og identifikatorer knyttet til informasjonskapsler eller andre teknologier som kan identifisere enheten eller nettleseren din (f.eks. IMEI/UDID, Secure Android ID, IDFA, AAID og Firebase Installation ID).

Vi vil noen ganger be om å spore deg på tvers av enheter og applikasjoner på mobilen din. Sporingen gjør vi enten for egne formål for å samle inn informasjon som vi kan benyttet til å forbedre brukeropplevelse, eller for tredjeparter. Hvis du ønsker å velge bort interessebasert sporing på tvers av applikasjoner og enheter, kan du gjøre det gjennom innstillingene på mobilen og gå til personvern. Vær oppmerksom på at Apple, Google eller andre plattformer kan endre fremgangsmåten på dette når som helst.


4.1 Brukeradferd

Vi logger og analyserer brukeradferd i appen og på nettsidene våre for å kunne forbedre våre tjenester og din brukeropplevelse, finne feil og for å kunne gi deg relevant informasjon.

På nettsidene våre benytter vi informasjonskapsler til å samle statistikk om hvordan nettsidene brukes. For Appen benytter vi et Software Development Kit (SDK) for å få tilgang til en rekke verktøy for ytelsesovervåking, krasjrapportering og analyse. Vi benytter Firebase, en av de mest populære SDK-ene for både Android og iOS, som er nødvendig for å kunne bruke Google Analytics og andre Googles tjenester for apper (blant annet for å kunne deg sende varslinger om strømprisene).

Informasjonen vi behandler kan deles inn i følgende kategorier:

 • Nødvendige, er nødvendige for at nettsidene og appen skal fungere som de skal. Kan ikke velges bort.
 • Funksjonelle, sørger for at appen og nettsidene tilpasses dine valg.
 • Analyse-/statistikk, brukes til å spore brukere og aktivitet på våre plattformer, som gir oss innsikt til å forbedre tjenester, brukeropplevelser og kommunikasjon. Dette kan for eksempel være når du beveger deg mellom skjermer, trykker på knapper, bruker ulik funksjonalitet og lignende.
 • Markedsføring, benyttes for å kunne gi deg relevant kommunikasjon og markedsføring. Dette gjør at vi kan vise deg relevante tilbud og annonser fra oss og tredjeparter på egne flater og andre nettsteder.

I noen tilfeller vil vi spore atferd på tvers av apper, men da vil vi innhente samtykke fra deg i forkant. Denne behandlingen er basert på samtykke etter GDPR artikkel 6 (1)(a).

Ut over dette logger vi din alder, kjønn, geografiske lokalisering og bruksmønster. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse i å kunne forbedre våre tjenester og din brukeropplevelse og er basert på GDPR artikkel 6 (1)(f).


4.2 Annonsering i appen via tredjepartsnettverk

Som gratisbruker vil du få opp annonser fra tredjeparter i Appen vår. Disse annonsene vises av tredjeparts annonsenettverk. Du kan aktivere og deaktivere personlig tilpassede annonser i appen vår ved hjelp av samtykkeløsningen. Dersom du deaktiverer samtykke for personlige annonser, vil du fortsatt bli vist annonser. Disse vil da ikke være knyttet til din personlige informasjon og vil ikke være tilpasset deg, de kan derfor virke mindre relevante.

Dersom du er Elekt+ abonnenent vil du få en brukeropplevelse helt uten annonser fra tredjeparter (som f.eks. AdMob, Xandr, Applovin), men kan fortsatt få tilbud fra våre partnere.


4.3 Profilering og segmentering

For å kunne gi brukerne av våre tjenester relevant og tilpasset informasjon, tips og råd for å mestre strøm, samt markedsføre produkter og tjenester behandler vi personopplysninger om deg. For å få til dette benytter vi oss av profilering og segmentering av brukere.

Behandlingen består av å samle inn informasjon om våre brukere, for deretter å plassere brukerne inn i en bestemt profil eller et bestemt segment. Elekt vil deretter tilpasse annonser, informasjon og rådgivning til den spesifikke profilen/segmentet.

Når vi utvikler profiler og segmenter til kommunikasjon, markedsføring og analyseformål, bruker vi følgende informasjon:

 • Opplysninger du har gitt oss i forbindelse med kjøp av produktene og tjenestene våre.
 • Opplysninger du deler med oss når du bruker tjenestene våre.
 • Opplysninger om din brukeradferd når du benytter tjenestene våre.

Vi bruker opplysningene dine for å sikre at vi tilbyr deg mest mulig relevante og tilpassede tjenester og tilbud.

Behandlingen er nødvendig for å kunne gi informasjon, rådgivning og markedsføring tilpasset våre brukere. Vi har vurdert at vi har en berettiget interesse i å sørge for at Elekt fremstår som relevant for kunden jf. GDPR artikkel 6 (1)(f).


5.0 Markedsføring

For å kunne gi deg så relevante tips og råd i markedsføringen av produktene og tjenestene våre bruker vi kontaktopplysningene du har gitt oss ved å bruke tjenestene våre, samt opplysninger om ditt bruksmønster for å kunne følge deg opp. Dette gjør at vi kan foreslå å ta i bruk funksjonalitet vi tror du vil ha nytte av for å nå målene dine og mestre strøm enda bedre (for eksempel ved å sende deg varslinger i appen, e-post eller gi deg relevant markedsføring i andre kanaler). Vi kan også foreslå nye funksjoner og tjenester som vi tror du kommer til å like og ha nytte av.

For at vi skal kunne tilpasse informasjon og anbefalinger til deg, benytter vi oss av profilering og segmentering, som beskrevet ovenfor. Disse kan inneholde ulike data om deg, kundeforholdet, brukeradferden din, kjøpshistorikk og lignende, avhengig av hva du har samtykket til ved bruk av tjenestene våre. For å kunne kommunisere med deg utenfor våre egne tjenester, som via e-post, SMS eller på andre nettsider og apper behandler vi personopplysninger om deg som muliggjør dette. Basert på informasjon om våre brukere kan vi nå ut til potensielle nye brukere med relevant markedsføring.

Dersom du har et eksisterende kundeforhold med oss, er behandlingen basert på vår berettigede interesse i å tilby best mulig tjeneste g kommunikasjon rundt våre tjenester. Behandlingen er basert på GDPR artikkel 6 (1)(f).

Dersom du ikke har et eksisterende kundeforhold med oss, vil vi be om samtykke til digital markedsføring. Behandlingen er da basert på GDPR artikkel 6 (1)(a).


5.1 Nyhetsbrev og interesselister

For markedsføring og informasjonsformål sender vi ut nyhetsbrev og fører interesselister. Vi innhenter alltid ditt samtykke før du blir satt på liste for mottak av nyhetsbrev og/eller interesseliste. Formålet er å kunne informere deg om nyheter som angår Elekt eller ved promotering av nye produkter/tjenester/tilbud. Ved slikt samtykke vil vi behandle navn, adresse, epost og telefonnummer. Du vil forbli på slike lister til du selv aktivt velger å trekke tilbake samtykket. Du kan trekke tilbake ditt samtykke til enhver tid.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er samtykke etter GDPR artikkel 6 (1)(a).


5.2 Annen elektronisk kommunikasjon

Vi behandler dine personopplysninger som navn, e-post, telefonnummer for å sende ut informasjon og kommunisere med deg vedrørende de av våre tjenester du benytter deg av.

Når informasjonen er viktig for avtaleforholdet (betalende bruker av appen eller kunde av Elekt Shop) er vårt rettslige grunnlag for behandlingen avtale etter GDPR artikkel 6 (1)(b).


6.0 Sosiale medier

Vi svarer på generelle spørsmål fra kundene våre i flere sosiale medier. Vi behandler i den forbindelse ditt navn og annen informasjon som fremkommer i forbindelse med din henvendelse. Du må aldri oppgi personlig informasjon når du kontakter oss i disse kanalene. Vi tar personvern på alvor, og sletter innlegg som inneholder personlig informasjon, som for eksempel personnummer eller målepunkt-ID dersom vi blir gjort oppmerksomme på dette. Hvis du ønsker personlig rådgivning, kan du heller benytte en sikker kanal, som for eksempel via appen eller chat på våre nettsider.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse i å kunne tilby en god kundeopplevelse og svare på henvendelser fra våre kunder og er basert på GDPR artikkel 6 (1)(f).


7.0 Inkasso

I tilfeller av betalingsmislighold vil vi benytte oss av eksterne selskaper for inkasso. For å gjennomføre disse aktivitetene benytter vi oss av kredittvurderings-leverandører samt inkasso-selskap som Kredinor. Vårt rettslige grunnlag for behandlingen er vår berettigede interesse i å innkreve betaling etter GDPR artikkel 6 (1)(f).


8.0 Barn

Personer under 13 år skal ikke sende inn personopplysninger gjennom våre tjenester. Vi oppfordrer foresatte til å følge med på barnas bruk av tjenesten og hjelpe oss med å håndheve dette.


9.0 Samarbeidspartnere og andre

Elekt behandler personopplysninger i forbindelse med leverandøravtaler og avtaler med samarbeidspartnere. Vi behandler personopplysninger som navn, rolle/stilling, telefonnummer, e-postadresse, tilknyttet bedrift/selskap.

Behandlingen er basert på GDPR artikkel 6 (1)(f) og vår berettigede interesse er å kunne samhandle med kontraktsparter.


10.0 Overføring av personopplysninger

Personopplysninger som samles inn fra deg kan deles med leverandører som behandler personopplysninger på vegne av Elekt; som server hosting-leverandører, datalagringsleverandører, kundesupport-systemer, betalingstjenesteleverandører, leverandører av ytelsesovervåkning, leverandører av kommunikasjonsplattformer, leverandører av funksjonalitet for strømtjenester og lignende. Disse er våre «databehandlere».

Noen ganger kan personopplysningene overføres og behandles av tredjepartsleverandører som beskrevet ovenfor være etablert i USA eller andre land utenfor EU. Vi kan også overføre dine opplysninger dersom hele eller deler av virksomheten vår selges. Vi vil alltid benytte oss av strenge sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger. I tilfelle det overføres personopplysninger til tredjeparter utenfor EU eller EØS, som ikke tilbyr et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse, vil Elekt iverksette tiltak for å sikre dine personopplysninger på best mulig måte. Dette kan for eksempel være ved å iverksette tiltak for å ekskludere din IP-adresse eller andre personopplysninger før de prosesseres utenfor EU.

Som hovedregel deler ikke Elekt personopplysninger med tredjeparter. Dersom vi skal dele personopplysninger med tredjeparter vil vi enten innhente ditt samtykke, eller sørge for at det foreligger et annet lovlig rettslig grunnlag for å dele personopplysningene. 10.1 Oversikt over databehandlere og andre behandlingsansvarlige vi overfører personopplysninger til

Vi overfører ikke personopplysninger til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik overføring. I tabellen under er det oppgitt hvilke selskaper vi overfører personopplysninger til, hvilke opplysninger som blir behandlet samt hva formålet med behandlingen er.

Databehandler

Type personopplysninger

Formål med behandlingen

Eliq AB

Målepunkt-ID, målepunktadresse, strømforbruk, størrelse på bolig og informasjon om husholdning

Levere funksjonalitet for mer detaljert innsikt i strømforbruket for brukeren.

Elhub AS

Fødselsnummer, målepunkts-ID, anleggsadresse

Levere funksjonalitet som gir innsikt i eget strømforbruk og egne strømkostnader.

Aiia A/S

Fødselsnummer

Betaling av tjenester.

Enode AS

forbruksdata (målerverdier for strøm time for time), lokasjon for ladepunkt, bilens lokasjon,

Levere funksjonalitet for smart lading av elbil.

META Platforms Inc.

Navn, adresse, epostadresse, alder, kjønn og bruksmønster, eventuell forespørsel til kundesupport via Facebook/Messenger.

Kundesupport, kommunikasjon og markedsføring (etter samtykke).

Google LLC (Firebase, AdMob, Analytics, Ads, Firebase Cloud Messaging)

Enhetsidentifikatorer (iOS UDID, Secure Android ID, IDFA, AAID, GAID), IP-adresse, Firebase Installation ID, geografisk lokasjon, epostadresse og bruksmønster

Kundesupport, kommunikasjon og markedsføring (etter samtykke). Statistikk, analyse og feilrapportering.

AddApptr GmbH

Identifikatorer som identifiserer en annonse ID for enheten (GAID, IDFA). For å måle annonse-effekt og brukeradferd.

Annonsering via tredjeparter i appen.

Microsoft Azure

Enhetsidentifikatorer (iOS UDID, Secure Android ID, IDFA, AAID, GAID), IP-adresse, Firebase Installation ID, geografisk lokasjon, bruksmønster og informasjon du har gitt oss i sammeheng med bruk av våre ulike tjenester.

Lagre brukerprofil basert på brukerens preferanser for å øke brukeropplevelsen til den enkelte bruker, samt levere essensiell funksjonalitet i appen (som f.eks. ha muligheten til å sende varslinger med spotpriser til brukerens enhet etter ønske om dette, og vise brukeren riktig språkinnstillinger i appen).

Sveve AS

Navn, telefonnummer, epostadresse

Kundesupport

Kundo AB

Navn, adresse, epostadresse, telefonnummer og opplysninger som fremkommer i dialog med kundeservice.

Kundeservice.

Mailgun Technologies, Inc.

Epostadresse, navn

Nyhetsbrev og kundekontakt

For å ivareta informasjonssikkerheten i behandlingen av personopplysninger søker vi å ha databehandleravtaler som regulerer forholdet mellom oss som behandlingsansvarlig og databehandleren (leverandøren). Dette for å sikre at opplysningene håndteres i tråd personvernlovgivningen.

Enkelte av selskapene vi overfører opplysninger til er selvstendige behandlingsansvarlige, ettersom de er underlagt særskilt regelverk som regulerer hvordan opplysningene skal behandles. Disse er oppgitt i tabellen nedenfor:

Behandlingsansvarlig

Type personopplysninger

Formål med behandlingen

Kredinor SA

Navn, adresse, epostadresse, SMS, fødselsnummer, konto- og KID-nummer.

Innfordring av krav relatert til strømleveranse.


11.0 Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke og vi vil da stanse den videre behandlingen av dine personopplysninger. Dette påvirker ikke lovligheten av behandlingen vi har gjort før du trakk tilbake samtykke.

Du kan også protestere mot vår behandling i gitte tilfeller. Vi vil da stanse behandlingen av opplysningene, med mindre vi kan vise til tvingende berettigede grunner til at vi kan fortsette behandlingen. Vi vil alltid stanse behandlingen dersom du protesterer mot direkte eller tilpasset markedsføring vil vi stanse den videre behandlingen.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter, eller for å trekke tilbake ditt samtykke til at vi kan behandle dine personopplysninger, kan du kontakte kundeservice på hei@elekt.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og behandle den senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du har rett til å klage hvis du mener at vi ikke behandler dine personopplysninger på den måten regelverket krever. Kontakt vår kundeservice eller send inn en klage til Datatilsynet.


11.1 Lagringstid

Vi sletter eller anonymiserer personopplysninger når formålet med den enkelte behandlingen er oppfylt, med mindre lovgivningen gjør at vi skal eller kan oppbevare opplysningene utover dette. Eksempler på dette er:

 • Fakturaer som inneholder personopplysninger bilagsføres og oppbevares i fem år i henhold til bokføringsloven § 13. Slik oppbevaring er aktuell for eksempel dersom du har kjøpt en tjeneste fra oss.
 • Ved tvist med kunder, for eksempel om oppgjør, vil vi beholde personopplysninger så lenge det er nødvendig for å løse tvisten, basert på vår berettigede interesse.
 • Vi sletter personopplysninger basert på samtykke dersom du trekker tilbake samtykket, med mindre vi er lovpålagt å oppbevare personopplysningene videre. Vi sletter personopplysninger samlet inn via app, når du sletter en app levert av oss (med mindre vi er lovpålagt å oppbevare opplysninger videre)


12.0 Siste oppdateringer

Personvernerklæringen ble sist oppdatert 22. mars, 2023.

Hvis du har spørsmål til denne personvernerklæringen, kan du ta kontakt på epost til personvernombud@elekt.no eller på hei@elekt.no. Har du spørsmål rundt personvern generelt kan du besøke Datatilsynets nettsider.