Hvilken informasjon samler vi om deg?

Informasjon du har gitt oss
Dette kan være din e-postadresse, navn, faktureringsadresse, hjemmeadresse osv. I all hovedsak informasjon som er nødvendig for å levere en tjeneste til deg eller for å forbedre kundeopplevelsen din hos oss. Vi lagrer informasjonen du gir oss, slik at du kan utføre andre aktiviteter på nettstedet.

Informasjon som samles automatisk om deg
Dette inkluderer informasjon som automatisk lagres av informasjonskapsler, f.eks. din IP-adresse. Denne informasjonen brukes til å forbedre brukeropplevelsen din. Når du bruker våre tjenester eller ser på innholdet på nettstedet vårt, kan aktivitetene dine logges.

Offentlig tilgjengelig informasjon
Vi kan samle informasjon om deg som er offentlig tilgjengelig.

I tillegg innhenter Elekt opplysninger direkte fra deg som er kunde hos oss gjennom skjemaer på våre nettsider, når du kjøper produkter eller tjenester fra oss, eller når du er i kontakt med vårt kundesenter eller våre selgere.

Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten du ønsker.

Alle data som samles inn av oss er det vårt ansvar å håndtere på riktig måte.

Personopplysninger vi innhenter

Vi innhenter kun opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne levere produkter og tjenester til deg.

Opplysningene er for eksempel navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse, eventuelt andre opplysninger som innhentes via den avtalen vi har med deg som kunde. Opplysningene lagres så lenge du har et kundeforhold hos oss eller så lenge vi må lagre data i henhold til andre lovkrav, for eksempel ekomloven, markedsføringsloven, bokføringsloven og regnskapsloven.

Grunnlag for behandling av personopplysninger

Personopplysningene er nødvendige for oss for at vi skal kunne inngå en avtale med deg, f.eks. som kunde av Elekt.

Som kunde hos oss må du oppgi disse opplysningene, for uten de kan vi ikke levere tjenesten du har bestilt til deg. Det finnes seks rettslige grunnlag for innsamling, lagring og behandling av personopplysninger, jfr. GDPR artikkel 6 nr. 1 b. Vårt grunnlag for å samle inn og behandle de nevnte personopplysningene om deg dekkes av punkt 2:

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.

Oppbevaring av personopplysninger

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt, for eksempel gjennom regnskapsloven.

Regnskapsloven sier at blant annet dette skal oppbevares i minst 5 år:
Bilagene som danner grunnlag for selve bokføringen (inngående faktura, utgående faktura, bankbilag og lignende).
Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering (kontospesifikasjon m.m.).

Regnskapsloven sier at blant annet dette skal oppbevares i minst 3,5 år:
Avtaler av betydning for bedriften.
Brev og annen informasjon som gir vesentlig tilleggsinformasjon til bokførte bilag.
Utgående ordresedler.

Elekt vil ikke utlevere personopplysninger til tredjepart, med følgende unntak:

 • Med samtykke fra den som opplysningen gjelder.
 • Med hjemmel i lov eller forskrift.
 • Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet.
 • Som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklige grunner.

Taushetsplikt er likevel ikke til hinder for at Elekt gjør tilgjengelig ovennevnte personopplysninger for selskap som etter avtale med Elekt forestår drift, utvikling og vedlikehold av våre tjenester. Elekt skal etablere databehandleravtale med slike selskap.

Informasjonskapsler ("cookies")

Det benyttes informasjonskapsler (“cookies”) på nettstedet www.elekt.no.

Cookies er små datafiler som lagres på din enhet og blir brukt til statistikk og til å støtte deg som bruker. De inneholder ikke informasjon som kan identifisere deg.

Ved å opholde deg på dette nettstedet, samtykker du i at det lagres cookies – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren din. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke vil fungere optimalt. Les mer om den såkalte «cookie paragrafen», jf. ekomloven § 2-7b.

Du kan se hvilke informasjonskapsler vi setter, og innholdet i dem, ved å gå til cookiechecker.com

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren. Du kan lese mer om cookies hos Wikipedia.

Cookies fra Google Analytics

Denne hjemmesiden bruker cookies for Google Analytics for å føre statistikk om brukeraktivitet på nettsiden.

Statistikktjenesten Google Analytics, en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”), analyserer hvordan brukere benytter dette nettstedet. Informasjonen, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA hvor dataene brukes til å sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves i henhold til lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google.

Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har. Din IP-adresse vises ikke i Google Analytics-rapporter i utgangspunktet. Du kan lese om Googles personvernregler ved å klikke her.

Du kan administrere dine egne cookies

Du kan selv bestemme om du ønsker å akseptere eller avslå å samtykke i lagring av cookies.

Hvis du ikke ønsker å spores av Google Analytics på nettsteder, så har Google laget et eget nettleser-innstikk. Etter installering og aktivisering vil du ikke lenger spores i statistikken. Du kan også sette opp din nettleser til å avvise cookies (se lenkene under). Vær obs. på at det kan føre til at enkelte hjemmesider slutter å fungere som de skal:

Flere nettlesere har en DO NOT TRACK-innstilling. Hvis du har denne funksjonen aktivert i nettleseren din, vil dataene ikke samles inn og sendes til Google Analytics fra vår nettside.

E-post og telefon

Elekt benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle våre oppgaver og gi deg god kundeservice.

Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle.

Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Hvordan sikrer vi dataene dine?

Vi gjør vårt beste for å holde dine personlige data trygge.

 • Vi gjør vårt beste for å holde dine personlige data trygge.
 • Vi bruker sikre protokoller slik som HTTPS for kommunikasjon og overføring av data på nettstedet.
 • Vi bruker anonymisering og pseudonymisering der det er praktisk.
 • Vi overvåker våre systemer for mulige sårbarheter og angrep.
 • Selv om vi gjør vårt beste, kan vi ikke garantere sikkerheten til informasjon 100%. Vi vil gjøre alt vi med rimelighet kan for å hindre sikkerhetsbrudd og å bistå myndighetene dersom eventuelle brudd skulle forekomme.
 • Hvis du har en brukerkonto hos oss, gjør vi oppmerksom på at du må holde brukernavnet og passordet ditt hemmelig.

Dine rettigheter

Så lenge vi behandler eller oppbevarer dine personopplysninger, har du rett på innsyn i egne opplysninger.

Du har også rett til å be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger blir rettet, slettet eller supplert. Du har også rett til at opplysningene dine skal bli oversendt til andre aktører på forespørsel. Kravet ditt skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Uriktige opplysninger kan kunden/ leverandøren endre ved å kontakte oss skriftlig per e-post eller telefon.

Innsyn i eller sletting av personopplysningene dine, samt overføring av personopplysninger til andre aktører, ber du om skriftlig, per e-post til Elekt as. Vi svarer skriftlig per e-post.

Som kunde hos Elekt har du rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener vi behandler dine persondata i strid med reglene.

 1. Oppsummering

Når du samtykker til at vi analyserer dine fakturaer, blir kunde av tjenesten, logger inn på Min side eller kontakter kundeservice, så behandler vi personopplysninger om deg. Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Behandlingen av dine personopplysninger skjer i samsvar med personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR). Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, formålet med behandlingen og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysninger.

Vi vil alltid informere deg hvis det skulle komme større endringer i vår personvernerklæring (forutsatt at riktige kontaktopplysninger er registrert).

Hvis du lurer på personvern generelt, så kan du besøke Datatilsynet.

2. Informasjon om behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er ELEKT AS (org.nr 920766854). Dersom du har spørsmål til vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss:

E-post: on.tkele@ieh eller personvernombud@elekt.no

Postadresse: Postboks 8877 Bakklandet, 7454 Trondheim

Vi har felles ansvar med din bank for behandlingen av personopplysninger som skjer når du prøver ut våre tjenester mens du er innlogget i din nettbank/mobilbank. Din bank har ansvar for å bare dele dine personopplysninger med oss dersom du har samtykket til det, mens vi har ansvar for å gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan utøve dine rettigheter i punkt 7 overfor både Elekt og din bank.

3. Dette bruker vi personopplysninger til

For å levere våre tjenester og kommunisere med deg i denne forbindelse 

Vi bruker først og fremst personopplysninger for å levere tjenester knyttet til avtalen du har med oss, eksempelvis for å gjennomføre et strømbytte på dine vegne, utstede faktura til deg og kommunisere med deg i forbindelse med din bruk av Elekt sine tjenester.

Ved bruk av Elekt-app behandler vi personopplysninger som du selv har oppgitt eller vi har innhentet med ditt samtykk samt de opplysninger som genereres ved bruk, til å videreutvikle eller forbedre vår app.

Personopplysningene vi behandler er fødselsnummer, navn, kontaktinformasjon (adresse, e-post, telefonnummer), informasjon om strøm-anlegg du har tilgang til fakturaer for, herunder informasjon om målepunkts-ID, samt data om ditt strømforbruk. Skulle vi ikke klare å analysere din faktura når du benytter tjenesten vil vi kontakte deg via epost eller SMS så snart resultatet fra analysen er klar.

Behandlingen av personopplysninger til dette formålet har grunnlag i GDPR art. 6 (1) b).   

For å innhente kredittopplysninger om deg 

I forbindelse med inngåelse av strømavtale med oss kan vi innhente kredittopplysninger om deg gjennom et kredittopplysningsbyrå.  

Personopplysningene vi behandler er fødselsnummer, navn, kontaktinformasjon og opplysninger om din kredittvurdering. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er en interesseavveining hvor vi vektlegger vårt behov for informasjon om din betalingsevne (GDPR art. 6 (1) f)). 

For å beregne hva du kan spare på å bytte strømavtale 

Vi definerer strømdata som informasjon fra dine strømfakturaer samt informasjon om målepunktet/-ene. 

Vi bruker dine personopplysninger når vi henter inn eFakturaer som er gjort tilgjengelig for deg i nettbanker/mobilbanker og/eller betalingsforetak. Dette er nødvendig for å kunne beregne hva du kan spare på å bytte strømavtale. 

I tillegg gis Elekt fullmakt til å innhente opplysninger om deg og ditt/dine målepunkt/målepunkter, eller målepunkter som du har fakturaer for, fra Elhub (den offentlige måleverdidatabasen i Norge). Dette er informasjon enten om målepunktet (eier av målepunktet, estimert årlig forbruk, osv.) eller målepunktets/-enes lokasjon (adresse, prisområde, osv.). 

Behandlingen av personopplysninger til dette formålet har grunnlag i ditt samtykke (GDPR art. 6 (1) a)). 

Bruk av cookies/informasjonskapsler

Nedenfor finner du informasjon om bruk av informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider. Ved å gå inn på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler.

Hva er informasjonskapsler (cookies)?
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Informasjonskapsler er svært vanlig, og brukes for eksempel slik at nettsiden skal fungere best mulig måte eller for å registrere hvordan en nettside blir brukt. Informasjonskapsler kan dermed være hensiktsmessig både for brukeren og nettstedseier. For å verne brukerens personvern og kommunikasjonsutstyr er det gitt krav om informasjon og samtykke når en virksomhet ønsker å benytte informasjonskapsler.

Forhåndsinnstilling i nettleseren om at brukeren aksepterer informasjonskapsler anses som samtykke etter norsk rett. Ved å gå inn på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Dette kan imidlertid medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt. For mer informasjon om administrering av informasjonskapsler, se www.nettvett.no

Elekt AS bruker informasjonskapsler på følgende måte:
Vi bruker informasjonskapsler til analyse- og statistikkformål, og for å optimalisere din brukeropplevelse. En nærmere beskrivelse av hvilke informasjonskapsler som benyttes er inntatt i tabellen under.

Cookie: ga

Formål: Benyttes til analyse/statistikk.

Leverandør: Google.

Cookie: _gat

Formål: Benyttes til analyse/statistikk.

Leverandør: Google.

Cookie: _gid

Formål: Benyttes til analyse/statistikk.

Leverandør: Google.

Cookie: auth_token

Formål: Sørger for autentisering av bruker.

Leverandør: Elekt.

Dersom du har spørsmål til vår bruk av informasjonskapsler, kontakt oss på on.tkele@ieh.

4. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.  

Elekt AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:  

 • CGI Norge AS (avregning)
 • Kredinor AS (innfordring)

5. Samtykker og hva de betyr for deg

Ved at du gir oss lov til å innhente opplysninger om deg og ditt strømforhold gjør at vi kan analysere og gi deg informasjon tilbake om du betaler for mye for strøm. Du kan når som helst trekke dine samtykker/fullmakter.

 • Vår tjeneste krever et samtykke og en fullmakt fra deg til å innhente strømdata (dvs. strømfaktura og informasjon om målepunktet/-ene) for å kunne vise deg din estimerte årlige besparelse per målepunkt. Vi har mulighet til å hente dine strømfakturaer 16 måneder tilbake i tid, men vi henter ikke mer enn det vi må for å kunne beregne din besparelse.
 • Du kan også gi oss samtykke til å fortsette og analysere dine strømfakturaer slik at du kan bli varslet ved en fremtidig besparelse. Vi vil da gi deg beskjed når vi har fått beregnet din besparelse. Vi henter fakturaer frem til du trekker tilbake samtykket.

Vi henter kun fakturaer betalt til selskaper som driver næring knyttet til handel, produksjon eller distribusjon av strøm som er gjort tilgjengelig for deg i bank og/eller betalingsforetak.

6. Informasjonssikkerhet

Vi sørger for at lagring og sikring av personopplysninger gjøres i henhold til gjeldende lover og regler. Dette innebærer at vi har rutiner som sikrer at personopplysningene behandles på en måte som sikrer deres konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

 • All informasjon som går mellom tjenester, og som blir lagret, er kryptert.
 • Gjennomført sikkerhetstester ved hjelp av eksterne, uavhengige sikkerhetseksperter.
 • Våre ansatte får opplæring i informasjonssikkerhet. 

7. Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no 

For å ta i bruk dine rettigheter, kan du kontakte kundeservice. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og behandler den senest innen 30 dager.  

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. 

Du kan til enhver tid endre eller trekke tilbake ditt samtykke eller din fullmakt for behandling av personopplysninger eller henting av fakturaer. Du kan administrere dine samtykker/fullmakter via Elekts kundegrensesnitt. Merk at tilbaketrekking av samtykke til behandling av personopplysninger vil medføre at ditt kundeforhold hos Elekt avsluttes.

Du har rett til å klage hvis du mener at vi ikke behandler dine personopplysninger på den måten regelverket krever. Kontakt vår kundeservice eller send inn en klage til Datatilsynet.

8. Lagringstid

Elekt AS lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen. Dette innebærer at vi lagrer personopplysningene så lenge du er kunde hos oss eller benytter våre tjenester. Personopplysninger som behandles på bakgrunn av samtykke behandles så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen, eller til du trekker ditt samtykke.

Vi vil ikke lagre personopplysningene dine utover dette, med mindre vi har et annet rettslig grunnlag for fortsatt behandling:  

 • Fakturaer som inneholder personopplysninger bilagsføres og oppbevares i fem år i henhold til bokføringsloven § 13.  
 • Ved tvist med kunder, for eksempel om oppgjør, vil vi beholde personopplysninger så lenge det er nødvendig for å løse tvisten, i henhold til GDPR artikkel 17.

Eier av nettstedet

Elekt AS
Beddingen 16, 7042 Trondheim
on.tkele@ieh­
(+47) 73 93 73 73

Postadresse:
Postboks 8877 Bakklandet
7454 Trondheim

Tilsynsmyndighet

Datatilsynet
datatilsynet.no
on.tenyslitatad@essaktsop
(+47) 22 39 69 00

Endringer

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne informasjonen.

Versjon 1.1 (oppdatert 18. juni 2021)