Om Riktig Strømhandel

Prismatch Strøm har utformet en egen sertifiseringsordning som er et kvalitetsstempel for selskapene som faktisk tør å bli med. Dette kvalitetsstempelet kalles for for «Riktig strømhandel».

Besparelse AS, gjennom Prismatch Strøm hjelper forbrukerne med å forstå villedende, forvirrende og dyre strømavtaler. De hjelper deg rett og slett med å ikke betale mer enn du må for strømmen!

Gjennom gruppen Prismatch Strøm har de vært med på å bygge økt kunnskap om strøm hos det norske folk, og har bidratt til å spare deres medlemmer for millioner av kroner i reduserte strømutgifter.

Prismatch Strøm har utformet en egen sertifiseringsordning som er et kvalitetsstempel for selskapene som faktisk tør å bli med, de kaller dette kvalitetsstempelet for «Riktig strømhandel».

Vi i Elekt er de første som tør å forplikte oss opp til deres strenge krav og retningslinjer. Under vil du finne Riktig strømhandelens 10 bud for etisk strømhandel, som vi har forpliktet oss til:

  1. Elekt skal garantere pris (påslag per kWh og fastbeløp) på strømleveranse i minst 24 mnd.  Dersom pris endres etter 24 mnd skal kundene få et tydelig varsel per epost eller SMS.

  2. Elekt skal ikke tilby mer enn èn spotprisavtale. Dette for å gjøre det enkelt og oversiktlig for kunder å ta kvalifiserte valg.

  3. Elekt har ikke lov til å tilby variabelavtaler.

  4. Elekt skal presentere sine tilleggsprodukter i Elekt+ på en måte som gjør at kostnad for kunden inkludert offentlige avgifter kommer tydelig frem.

  5. Elekt skal ikke aktivt ringe kunder til winback formål. Elekt kan per telefon foreta stikkprøver av kunder under opphør for å kartlegge churnårsak for læringsformål.

  6. Elekt skal ikke selge inn sitt produkt via telefon.

  7. Elekt skal ikke oppsøke personer på dørsalg.

  8. Elekt skal ikke registrere nye kunder uten ettertrykkelig skriftlig aksept fra kunde.

  9. Elekt skal utøve beste praksis når det kommer til markedsføring og kommunikasjon, og holde seg godt innenfor gjeldende lovverk.

  10. Elekt og dets ansatte skal være gode ambassadører for kraftbransjen. Dette innebærer å hjelpe nordmenn til å forstå kraftmarkedet, formidle kunnskap og informasjon på en ærlig og upartisk måte, samt etterstrebe å forbedre bransjens navn og rykte.

Vi håper også flere strømselskaper vil følge etter oss og la seg sertifisere av den nye bransjestandarden Riktig Strømhandel.

Bli strømkunde av Elekt

Null bindingstid og uten fastbeløp.

Du betaler kun ditt strømforbruk (spotpris fra Nord Pool + 1 øre/kWh påslag).

Sammenlign strømavtalen din

Hei! Vi bruker Vipps for å logge deg på tjenesten. Enkelt, trygt og helt uforpliktende 😊

Logg inn med