Ser du ikke forbruket i appen? Elhub foretar oppdateringer, de neste dagene vil det derfor være litt treghet før man ser forbruket i appen.

Høringsforslag om endringer i prisopplysningsforskriften

Tidligere i år sendte Barne- og familiedepartementet og Olje- og energidepartementet forslag til endringer i prisopplysningsforskriften og forskrift om kraftomsetning og nettjenester på høring.

Målet med forskriftsendringene var å legge til rette for et mer velfungerende og forbrukervennlig strømmarked. Forslagene i høringsnotatet skjerper kravene til hvilken informasjon kunden skal få både i forbindelse med markedsføring og på fakturaen.


Elekt støtter alle tiltak som bidrar til å forenkle sluttbrukers forståelse for prising av strømavtaler og
tilleggstjenester. Vi stiller oss bak økte krav og opplysningsplikter hos kraftleverandører. Dette vil bidra til at sluttkundene får bedre forutsetninger for å føre tilsyn og kontroll med egne strømkostnader. Man har lenge sett et behov for å tvinge frem en samling av begrepsbruk og ikke minst en forenkling av fakturaer, markedsføring og generell informasjon kraftleverandører gir til sluttkundene.

Les hele høringssvaret her