Vi har oppdatert vilkårene for strømleveransen

Endringene trår i kraft fra og med 1. november 2022. Du kan laste ned en kopi av de oppdaterte vilkårene fra våre nettsider.

Les vilkårene
Hva endres?

Vi har oppsummert endringene nedenfor.

Endringene vil ikke påvirke deg som allerede er kunde av Elekt i vesentlig grad. For de adressene du allerede får levert strøm fra oss vil du beholde prisgarantien på 12 måneder fra datoen du bestilte.


Generelle vilkår for strømleveranse:

Varslingsfrist i våre generelle vilkår §1.5 oppdateres fra 14 dagers skriftlig varsel til 30 dager skriftlig varsel. Ved forventet mislighold eller åpenbart brudd på avtalen kan Elekt si opp kundeforholdet umiddelbart.


Det er lagt til et nytt punkt, §1.6, som henviser til at ved avtaleinngåelse av strømavtale må vedkommende, på tidspunktet av bestilling, være over 18 år.


§1.7 er også tilført og henviser til at Elekt forbeholder seg retten til kun å levere strøm til strømmålere som er timesmålte. I den grad strømmåleren er profilmålt skal kunden avlese dette månedlig til sitt nettselskap. Brudd på denne bestemmelsen kan føre til at kunden sies opp i henhold til vilkårenes pkt. 5. Kunden er ansvarlig for at avlesninger er korrekte og godkjent av nettselskapet.


Prisen:

§2.1 oppdateres til at påslaget er garantert i minimum 12 måneder fra avtaleinngåelse for bestillinger etter 31. oktober 2022. For bestillinger før denne datoen er prisgaranti fra avtaleinngåelse gjeldende.


§2.4 oppdateres til at kunden skal ha 30 dagers varsel før endring i påslaget (tidligere 14 dager).


Betaling og fakturering:

Hvis totalbeløp på faktura er under 50 kr, vil beløpet automatisk overføres til neste måneds faktura i tidligere punkt §3.6 fjernes. Det betyr at vi nå fakturerer beløp under 50 kr.


Dersom du vil lese våre tidligere vilkår finner du de her.

Les gjennom de endrede vilkårene. Dersom du har spørsmål om endringene anbefaler vi at du tar kontakt med kundeservice via våre nettsider eller sender en mail til hei@elekt.no.

Kontakt oss