Gjennomsnittlig strømpris 2021

Ved utgangen av november har nordmenn betalt følgende gjennomsnittspriser på strøm hittil i 2021:

Østlandet: 63,9 kWh

Sørlandet: 64,4 kWh

Vestlandet: 63,8 kWh

Midt-Norge: 38,7 kWh

Nord-Norge: 31,6 kWh

(Kilde: NordPool)

 

Vil du vite mer?

Vil du vite mer?

Strømprisene i 2021 har vært preget både av ettervirkningene etter koronapandemien, men også en global energikrise som har eskalert siden sommeren. På grunn av lavere industriell aktivitet under koronapandemien var strømprisene historisk lave gjennom 2020, men tok seg opp i begynnelsen av 2021. Økt industriell aktivitet utover i 2021 resulterte i gradvis økning i prisene på alle energikilder. Dette ble forsterket da en ny strømkabel mellom Norge og Tyskland ble tatt i bruk. På grunn av høyere strømpriser på kontinentet, eksporterer Norge mer energi til Tyskland, Nederland og Storbritannia enn hva som importeres. Fordi utenlandskablene går fra Sør- og Østlandet, har disse landsdelene hatt vesentlig høyere kraftpriser enn landet for øvrig etter sommeren. Lite nedbør sør i landet har forsterket de høye prisene, mens Midt- og Nord-Norge har hatt lave strømpriser etter en våt sommer og høst.

Sammenlign strømavtalen din

Hei! Vi bruker Vipps for å logge deg på tjenesten. Enkelt, trygt og helt uforpliktende 😊

Logg inn med