Ser du ikke forbruket i appen? Elhub foretar oppdateringer, de neste dagene vil det derfor være litt treghet før man ser forbruket i appen.

Hva avgjør prisen på strøm?

Prisen på strøm avhenger av en rekke faktorer, deriblant tilbud, etterspørsel, vær og vind🌦

Kort oppsummert

Strømprisen varierer fra time til time, avhengig av tilbud fra strømprodusenter og etterspørsel fra oss forbrukere. Er det lite nedbør og vind en periode vil tilbudet gå ned og dermed prisen opp. Det samme skjer med prisen dersom vi forbrukere, husholdninger eller bedrifter, begynner å bruke mer strøm.

Hvordan settes strømprisen og hvordan fungerer det?

Det er strømbørsen NordPool som fastsetter strømprisene hver dag basert på tilbudet og etterspørselen på strøm. For å gjøre det rettferdig må alle som produserer strøm selge strømmen til børsen, mens alle strømselskapene kjøper strøm fra børsen. De betaler samme pris på børsen som sine konkurrenter, og selger den videre til forbrukere. Nettselskaper har kun ansvar for å transportere strøm. For dette betaler man nettleie.

Sjekk spotpris for ditt område

Gratis app som viser spotpriser

Dersom du ønsker å se oppdaterte spotpriser til enhver tid og også få full oversikt over de historiske prisene anbefaler vi deg å laste den appen som heter Strømpriser (fungerer også i Sverige, Danmark og Finland)

Last ned for iOS Last ned for Android

Når er det billigst strøm?

Billig strømpris får vi i perioder med normalt forbruk men mye nedbør, fordi mesteparten av krafta som produseres i Norge er vannkraft. Strømmen er også vanligvis billigst på natten for da er forbruket lavt.

Hva er strømprisen i Norge?

Strømprisene i Norge varierer med årstidene, tilgangen på regn som kan skape vannkraft, og hvor man bor i landet. Strømprisen kan ligge nede i 15-30 øre per kilowattime i perioder med billig strøm, eller over èn krone i perioder med spesielt høye priser. Strømprisen kan også variere mellom landsdelene, da det er forskjell på hvor mye kraft som produseres i de forskjellige delene av landet.