Hva er normalt strømforbruk?

I Norge bruker en gjennomsnittlig husholdning rundt 16 000 kilowattimer i året, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB). Det er ikke dermed sagt at forbruket ditt er unormalt dersom det er over 30 000 kWh eller under 5000 kWh i året. Hva som er normalt strømforbruk er avhengig av en rekke faktorer, som for eksempel:

Størrelse på boligen

Større eneboliger trenger mer strøm for å varme opp arealet enn et mindre hus, rekkehus eller leilighet.


Learn More

Boligens alder

Både materialer og byggetekniske standarder har forbedret seg med årene, noe som gjør at nyere boliger er mer energieffektive enn eldre. Der gamle boliger ble bygd med naturlig lufting er mange nye boliger helt tett og har i stedet elektrisk lufting. Dette reduserer boligens strømforbruk.


Learn More

Oppvarmingsmetode

Hvilken oppvarmingsmetode man benytter spiller også inn på strømforbruket. Vannbåren varme og varmepumpe er begge veldig effektive i å skape varme og krever derfor relativt lite elektrisitet. Har du oljekamin eller parafinovn er disse svært lite effektive og trekker derfor mye strøm. Hos enova.no kan man søke støtte til å bytte til fornybare oppvarmingsmetoder.


Learn More

Bosted

Norge er et langstrakt land med store forskjeller i klimaet. Sør- og Vestlandet er preget av ganske milde vintre mens Nord-Norge og innlandsstrøk kan oppleve svært kalde perioder. Dette har mye å si for oppvarming, som står for det meste av boligers strømforbruk.


Learn More

Kan man beregne boligens strømforbruk basert på antall kvadratmeter?

Som vist ovenfor, vil strømforbruket påvirkes av langt flere faktorer enn bare boligens størrelse. Derfor vil sammenligning basert på kun antall kvadrat gi et upresist svar på hva strømregningen vil komme på. 

 

Hva tilsvarer strømforbruket i pris?

I følge SSB vil en gjennomsnittshusholdning (forbruk på 16 000 kWh) ha en strømkostnad på omtrent 17 400 kroner i året. Hvor mye man betaler i pris for strømmen er imidlertid avhengig av 

 

Hvor mye strøm bruker Norge?

Norge som helhet bruker omtrent 135,4 TWh elektrisk strøm, og dette utgjør over halvparten av den totale energibruken i landet. Etter elektrisk strøm bruker vi mest energikildene fossilt drivstoff og biodrivstoff. Totalt er energiforbruket 235 TWh (NVE og SSB, 2019).

 

Hva bruker mest strøm i huset?

Ifølge nettselskapet Elvia bruker husholdninger med et normalt strømforbruk rundt 50-60% av forbruket  til oppvarming av boligen, 20% til varmtvann, 15% til elektriske apparater, og 10% til belysning.

Hvor mye strøm man bruker på belysning varierer avhengig om man bruker LED-pærer eller ikke. Vanlige pærer avgir mer energi, og selv om det er med på å varme omgivelsene vil det trekke mer strøm enn nødvendig.

Trodde du at TV og elektriske duppeditter brukte mye strøm? Feil, de bruker nesten ingenting! Ifølge Energi Norge går kun 2% av strømforbruket til dette, mens 4% går til vask og tørking.

Sammenlign strømavtalen din

Hei! Vi bruker Vipps for å logge deg på tjenesten. Enkelt, trygt og helt uforpliktende 😊

Logg inn med