Hva er Spotpris?

Spotprisavtale, ofte kalt "Strøm til innkjøpspris", er en strømavtale som følger prisen i markedet. I Norge kjøper strømselskapene strømmen fra NordPool strømbørs, der alle betaler lik pris. Strømprisen varierer fra time til time avhengig av tilbud og etterspørsel. En kunde med spotprisavtale betaler det strømmen koster på børsen i den gitte perioden, pluss et påslag som strømselskapet krever. Påslaget skal dekke strømselskapets kostnader ved å kjøpe strømmen, samt gi en fortjeneste for selskapet. Som regel betaler kunder med spotpris også et fastbeløp/abonnementskostnad som skal dekke strømselskapets kostnader til systemer, utstyr, lønn og lignende.

 

Spotpris har vært billigst de siste 10 årene og anbefales av Forbrukerrådet

Hva er spotprisen nå?

Spotprisen varierer fra time til time. På NordPool sine hjemmesider kan man se prisene for hver time det neste døgnet. Grunnen til at man kan se strømprisene 24 timer fremover i tid er at strømprodusentene i forkant må melde inn til strømbørsen hvor mye energi de planlegger å produsere det neste døgnet. Ut fra estimater om hvor mye strøm som kommer til å bli forbrukt, setter strømbørsen prisene fremover i tid basert på forholdet mellom tilbud og etterspørsel.

 

Sammenlign strømavtalen din

Hei! Vi bruker Vipps for å logge deg på tjenesten. Enkelt, trygt og helt uforpliktende 😊

Logg inn med